ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง(GPS) และกำหนดประเภทลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ประเภท ลักษณะ ของรถ ที่จะต้องติดตั้ง จะต้องยื่นเอกสารการติดตั้งและสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์บริหารจัดการเดินรถ(ขนส่ง) เพื่อประกอบการจดทะเบียน คือ
1. รถโดยสารประจำทาง ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ วิ่งระหว่างกรุงเทพฯและปริมณฑล
ได้แก่ รถตู้ รถเมล์ รถปรับอากาศ ยกเว้นรถสองแถว
2. รถโดยสารประจำทาง วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด
3. รถโดยสารไม่ประจำทาง ยกเว้นรถสองแถว
4. รถบรรทุก ลักษณะ 1,2,3,5 รถ 10 ล้อ ขึ้นไป รถลักษณะ 9 (รถหัวลาก)

คุณลักษณะของเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ และการติดตั้ง
1. เป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ประกอบด้วยเครื่อง GPS และ เครื่องรูดใบขับขี่
2. ผู้ประกอบการติดตั้งเองและสามารถเชื่อมข้อมูล(ด้วยโปรแกรม)ไปยังศูนย์บริหารจัดการเดินรถ(ขนส่ง)
3. ใช้บริการของผู้ให้บริการติดตามรถ(ที่มีอยู่แล้ว) ที่สามารถเชื่อมข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ
4. ผู้ให้บริการติดตามรถออกใบรับรองการติดตั้ง และติดเครื่องรับรองหรือใบรับรองเครื่องบันทึกการเดินทางของรถไว้ที่เครื่องหรือที่ใกล้ๆ เห็นได้ชัดเจน

ใบรับรองมีเครื่องมี 2 รูปแบบ คือ
 - ใบรับรองเครื่องที่ถูกต้อง คือได้รับการรับรองอนุญาตให้ใช้จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว มีตรากรมการขนส่งทางบกมุมบนซ้าย
 - ใบรับรองเครื่องเดิมที่ติดตั้งไว้ก่อนมีประกาศนี้และก่อนวันที่ 25 มกราคม 2559 (ติดด้วยความสมัครใจ ตามความจำเป็นในกิจการ)  และสามารถเชื่อมข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถได้ จะไม่มีตรากรมกรมการขนส่งทางบกที่มุมบนซ้าย
 - ใบรับรองการติดตั้งและเครื่องรับรองหรือใบรับรองเครื่องจะเป็นหลักฐานใช้แสดงเมื่อนำรถไปตรวจสภาพเพื่อจดทะเบียนหรือต่ออายุประจำปี

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการติดตั้ง
1. หลักฐานผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถ
2. หลักฐานจดทะเบียนรถ

 

รถโดยสารสองชั้น

อ่านประกาศ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

รถโดยสารทั่วไป

อ่านประกาศ  ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

อ่านประกาศ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

รถขนส่งวัตถุอันตรายหรือสัตว์

อ่านประกาศ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

อ่านประกาศ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

คุณลักษณะของเครื่องติดตาม

เอกสารเครื่องติดตาม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558Toyo2009service

24/176 ม.2 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฏา
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
General: info@toyo2009service.com
Work with us: info@toyo2009service.com
Say hello: info@toyo2009service.com

Give Us a Ring

Phone:  076-373223
Mobile:  095-081-1333


Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message