บำรุงดูแลรักษา รถติดแก๊ส

บำรุงดูแลรักษา รถติดแก๊ส การดูแลรักษาเครื่องยนต์หลังการติดแก๊ส เครื่องยนต์ ควรใช้น้ำมันเครื่องที่สามารถทนกับความร้อนจากการเผาไหม้สูง เนื่องจากระบบการไหม้ที่สมบูรณ์ของก๊าซ LPG อาจทำให้อุณหภูมิสูงกว่าปกติ และเปลี่ยนตามกำหนดอย่างเคร่งครัด ควรตรวจเช็คระบบจุดระเบิด เช่น คอล์ยจุดระเบิด,หัวเทียน อย่างสม่ำเสมอ แนะนำให้ใช้หัวเทียนชนิด

AC STAG 4 ECO รุ่นเน้นความประหยัด

AC STAG 4 ECO รุ่นเน้นความประหยัด ข้อมูลทางด้านเทคนิค 1. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้ 2. สามารถอุ่นหัวฉีดให้พร้อมทำงาน 3. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส 4. สามารถเก็บค่าต่างๆ

AC STAG 4

AC STAG 4 รองรับเครื่องยนต์ 4 สูบ ข้อมูลทางด้านเทคนิค 1. สามารถแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าได้ 2. สามารถอุ่นหัวฉีดให้พร้อมทำงาน 3. เครื่องยนต์ไม่สะดุดขณะเปลี่ยนจากระบบน้ำมันเป็นระบบแก๊ส 4.

AC STAG 200 รุ่นประหยัด

AC STAG 200 รุ่นประหยัด   ข้อมูลทางด้านเทคนิค 1. สามารถจ่ายแก๊สได้ทั้งระบบ Full group และ Sequental 2. สามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์